Welcome to the University of Central Missouri Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch
Welcome to the University of Central Missouri Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch
Welcome to the University of Central Missouri Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch
Welcome to the University of Central Missouri Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch
Welcome to the University of Central Missouri Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch
Welcome to the University of Central Missouri Translation selection page - Select an interactive brochure below to launch

University of Central Missouri

University of Central Missouri

欢迎

如果您正考虑赴美留学,我们欢迎您选择中央密苏里大学。在这里,您将置身于热情友好的文化环境中,体验我们世界级的学习机会与遍及全球的优质服务。

Welcome

If you are thinking about an education in the United States, we invite you to consider the University of Central Missouri. We know you will appreciate our world-class learning opportunities, offered in a welcoming environment, amid a culture of friendship and service that extends from our campus to across the globe.

Bienvenido

Si estás pensando en una educación en Estados Unidos, te invitamos a que consideres University of Central Missouri. Estamos convencidos de que valorarás nuestras oportunidades de aprendizaje de talla mundial, en un entorno acogedor, de amistad y apoyo, que se extiende desde nuestro campus a todo el planeta.

ยินดีต้อนรับ

ถ้าคุณกำลังคิดที่จะศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา เราขอเชิญชวนให้คุณพิจารณา University of Central Missouri คุณจะได้รับความประทับใจจากโอกาสในการศึกษาในสถาบันระดับโลกที่เปิดสอนในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ท่ามกลางวัฒนธรรมที่เป็นมิตรและการเน้นในเรื่องของการบริการที่ขยายจากมหาวิทยาลัยของเราไปจรดทั่วทุกมุมโลก

Chào mừng

Nếu bạn đang nghĩ đến nền giáo dục tại Hoa Kỳ, chúng tôi mời bạn cân nhắc Trường Đại Học Miền Trung Missouri (University of Central Missouri). Chúng tôi biết bạn sẽ đánh giá cao các cơ hội học tập đẳng cấp thế giới của chúng tôi trong một môi trường chào đón, giữa nền văn hóa của tình hữu nghị và giúp đỡ mở rộng từ khuôn viên của chúng tôi tới khắp toàn cầu.